PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, adres: 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 9462593855, kapitał zakładowy: 9 730 742 890,00 zł w pełni opłacony

Ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej składającej się z działek nr geod. 165/3 i 165/5 o łącznej pow. 1704 m2 wraz z prawem własności budynku po byłym posterunku energetycznym, położonej w Grodzisku przy ul. 1-go Maja, dla której Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Siemiatyczach prowadzi księgę wieczystą nr BI3P/00013413/8.

Szczegóły ogłoszenia do pobrania w załączonym pliku (format pdf)