PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, adres: 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 9462593855, kapitał zakładowy: 9 730 742 890,00 zł w pełni opłacony.
Ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej składającej się z działki nr geod. 1101 o pow. 1684 m2 zabudowanej budynkiem administracyjnym (po byłym Posterunku Energetycznym), położonej w Kleszczelach przy ul. Kolejowej 11, dla której Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Hajnówce prowadzi księgę wieczystą nr BI2P/00012104/5.

Szczegóły ogłoszenia do pobrania w załączonym pliku (format pdf)