PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, adres: 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 9462593855, kapitał zakładowy: 9 730 742 890,00 zł w pełni opłacony.
Ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej składającej się z działek nr geod. 233/1, 233/3 i 234/1 o łącznej pow. 1419 m2 wraz z prawem własności budynku biurowo-garażowym oraz dwoma garażami blaszanymi, położonej w Knyszynie przy ul. Tykockiej 54, dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BI1B/00068317/7.

Szczegóły ogłoszenia do pobrania w załączonym pliku (format pdf)