PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, adres: 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 9462593855, kapitał zakładowy: 9 730 742 890,00 zł w pełni opłacony.
Ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej składającej się z działki nr geod. 310/47 o pow. 589 m2 wraz z prawem własności budynku zintegrowanych kontenerów i budynku gospodarczo-garażowego, położonej w Kowalach Oleckich przy ul. Kolejowej 1, dla której Sąd Rejonowy w Olecku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1C/00031200/9.

Szczegóły ogłoszenia do pobrania w załączonym pliku (format pdf)