PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, adres: 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 9462593855, kapitał zakładowy: 9 730 742 890,00 zł w pełni opłacony.
Ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej składającej się z działek nr geod. 3281 i 3282 o łącznej pow. 1450 m2 wraz z prawem własności budynku administracyjno-mieszkalnego, budynku magazynowo-gospodarczego oraz budowli i urządzeń na użytkowanym gruncie, położonej w Krynkach przy ul. Sokólskiej 8, dla której Sąd Rejonowy w Sokółce IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BI1S/00007287/8.

Szczegóły ogłoszenia do pobrania w załączonym pliku (format pdf)