PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, adres: 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 9462593855, kapitał zakładowy: 9 730 742 890,00 zł w pełni opłacony.
Ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 44,30 m2, zlokalizowanego w budynku wielorodzinnym znajdującym się na działce o nr 549/2 o pow. 766 m2 w Goniądzu przy ul. Kościuszki 26, dla której Sąd Rejonowy Grajewie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LM1G/00017742/0.

Szczegóły ogłoszenia do pobrania w załączonym pliku (format pdf)