• PGE Dystrybucja wdraża program wsparcia kształcenia zawodowego

  13.03.2018

  Podpisane podczas lubelskich Targów Edukacyjnych listy intencyjne pomiędzy PGE Dystrybucja a szkołami zawodowymi w województwie: lubelskim, łódzkim, mazowieckim, podkarpackim i świętokrzyskim otwierają możliwości wspólnego działania na rzecz rozwoju szkolnictwa zawodowego i zachęcania młodzieży do wyboru zawodów związanych z branżą energetyczną.

 • Zmiana Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A. na rok 2018

  13.03.2018

  Informujemy, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją znak DRE.WRE.4211.24.4.2018.JCz z dnia 27.02.2018 r., zatwierdził zmianę Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A. na rok 2018.

 • Informacja o aktualizacji IRiESD dotyczącej OZE

  07.03.2018

  Zrzeszonych w PTPiREE pięciu operatorów systemów dystrybucyjnych zakończyło właśnie proces konsultacji Karty Aktualizacji Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnych (KA IRiESD) dotyczącej OZE

 • PGE Dystrybucja na kieleckich Targach ENEX

  05.03.2018

  Ponad 80 firm z branży energetycznej uczestniczyło w odbywających się w Kielcach od 28 lutego do 1 marca 2018 r XXI Międzynarodowych Targach Energetyki ENEX oraz XVI Targach Odnawialnych Źródeł Energii ENEX Nowa Energia. Partnerem Targów ENEX była PGE Dystrybucja, a patronat honorowy nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Energii.

 • Mobilna stacja transformatorowa PGE Dystrybucja skróci przerwy w dostawach energii elektrycznej podczas awarii

  01.03.2018

  Przewoźna stacja transformatorowa, eksploatowana w lubelskim Oddziale PGE Dystrybucja umożliwia tymczasowe zasilenie Odbiorców, gdy istniejąca sieć ulega uszkodzeniu bądź wymaga wyłączenia do prac eksploatacyjnych

 • System diagnostyki kabli SN w PGE Dystrybucji ograniczy awarie sieci

  27.02.2018

  Jedną z przyczyn występowania zakłóceń w dostawach energii elektrycznej są awarie linii kablowych, które ze względu na swój charakter są trudne do identyfikacji i likwidacji. PGE Dystrybucja Oddział Białystok wprowadził system diagnostyki kabli, który będzie skutecznie zapobiegał zakłóceniom i awariom sieci kablowych oraz i wydłużyć okres ich eksploatowania.

 • PGE Dystrybucja stawia na szkoły branżowe w Rzeszowie

  23.02.2018

  21 lutego podpisano porozumienie inicjujące współpracę pomiędzy PGE Dystrybucja Oddział Rzeszów i  Zespołem Szkół Elektronicznych w Rzeszowie. Uczniowie z ZS Elektronicznych będą mogli zdobywać doświadczenie zawodowe w obiektach PGE Dystrybucja.

 • PGE Dystrybucja unowocześniła obsługę numeru alarmowego 991

  22.02.2018

  Od kilku dni klienci PGE Dystrybucja dzwoniąc na numer alarmowy 991 są obsługiwani przez nowoczesny system, dzięki któremu zgłaszanie awarii i przerw w dostawach energii elektrycznej stało się łatwiejsze niż wcześniej. Spółka uruchomiła Telefoniczne Centrum Zgłoszeniowe, które przyjmuje i rejestruje zgłoszenia w systemie 24 godziny na dobę, 365 dni w roku.

 • PGE Dystrybucja przygotowuje się na powrót bocianów do Polski

  20.02.2018

  W miejscowości Kozubszczyzna koło Lublina pracownicy lubelskiego Oddziału PGE Dystrybucja uczestniczyli w montażu ochronnych podestów i ochraniaczy, które mają na celu zapobieganie zbliżaniu się bocianów do przewodów linii 15 kV. To  kolejne działanie, które energetycy realizują we współpracy ze Stowarzyszeniem „Szansa dla Bociana”.

 • Rekordowe inwestycje PGE Dystrybucji w infrastrukturę energetyczną w 2017 r.

  16.02.2018

  PGE Dystrybucja dostarczająca energię elektryczną do ponad 5,5 mln odbiorców we wschodniej i centralnej Polsce przeznaczyła na inwestycje w infrastrukturę energetyczną w 2017 roku   ponad 1,7 mld złotych. Pozwoliło to na budowę i modernizację blisko 190 km linii energetycznych WN  110 kV oraz 20 stacji transformatorowych wysokiego i średniego napięcia.