W Bielsku Podlaskim uruchomiono dwa układy nadążnej kompensacji prądów ziemnozwarciowych (pojemnościowych) w stacji 110/15kV, dzięki którym zwiększy się bezpieczeństwo w zakresie działania zabezpieczeń. Spowoduje to dokładniejszą lokalizację zwarć w sieci, a co za tym idzie większe bezpieczeństwo energetyczne dla Odbiorców. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii telemetrycznych awarie będą szybciej lokalizowane, a uszkodzony odcinek linii zostanie bezpiecznie wyłączony i zabezpieczony, przez co awarie będą usuwane znacznie szybciej.

W Suwałkach, w północnej części województwa podlaskiego, zakończyły się prace modernizacyjne stacji transformatorowej 110/20 kV Hańcza. Stacja działa w układzie dwusystemowych szyn z 14 polami WN (wysokiego napięcia), która podlegała kompleksowej modernizacji w zakresie rozdzielni WN i SN (średniego napięcia). Koszt tej inwestycji to ok.12,8 mln PLN.

Inwestycje przeprowadzone przez białostocki Oddział PGE Dystrybucja będą miały istotny wpływ na bezpieczeństwo, automatyzacja sieci i poprawa jej stanu technicznego. W konsekwencji poprawi to sprawność technicznej obsługi klientów oraz jakości dostaw energii elektrycznej do odbiorców.

pgedystrybucja_oSpolce_site