Ścisła współpraca Oddziału Białystok rozpoczęła się podpisaniem listu intencyjnego z początkiem roku szkolnego 2016/2017. Regularne zajęcia uczniów w Rejonie Energetycznym Ełk porządkująu przyszłych elektryków posiadaną wiedzę teoretyczną w zakresie produkcji, przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej.

Wartością dodaną dla placówki jest też możliwość odbywania praktyk zawodowych, objętych programem nauczania oraz korzystanie z atrakcyjnych, często jednych z najnowszych, pomocy dydaktycznych, które urozmaicają zajęcia edukacyjne z przedmiotów zawodowych.Zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony uczniów – dzięki nim zdobywają nowe umiejętności oraz poznają specyfikę pracy elektryka.

Wychowankowie ZSM-E regularnie uczestniczą w zajęciach z zakresu konserwacji i obsługi instalacji oświetleniowych, prowadzonych przez pracowników PGE Dystrybucja Oddział Białystok, Rejon Energetyczny Ełk. Podczas tzw. zajęć pokazowych otrzymują wiedzę w pigułce m.in. odnośnie najnowszych technologii stosowanychw energetyce takich jak PPN (prace pod napięciem) oraz narzędzi, jakimi posługują się pracownicy Spółki, podczas wykonywania tych prac. Poznają też sposoby naprawy i konserwacji linii energetycznych, tak by nie przerywać dostaw energii elektrycznej do domów Odbiorców. Pracownicy RE Ełk uzmysławiają młodym adeptom energetyki, zagrożenia, jakie niesie ze sobą praca na sieci, zwracając słuchaczom baczną uwagę na metody bezpiecznej pracy - mimo obecności napięcia nawet do 30 000 V. Podczas tego typu zajęć uczniowie zapoznają się z budową stacji oraz zasadami bezpieczeństwa pracy podczas wykonywania licznych zadań związanych z obsługą stacji.

- Tego typu zajęcia to niewątpliwie obopólna korzyść, zarówno dla Oddziału Białystok, jak i uczniów Zespołu Szkół Mechaniczno - Elektrycznych w Ełku – podkreśla Jarosław Dzięgielewski, Dyrektor Oddziału Białystok PGE Dystrybucja. – Uczniowie zyskują profesjonalną wiedzę, my w przyszłości być może zyskamy nowych pracowników – dodaje Dyrektor.

pgedystrybucja_oSpolce_site