Sieci energetyczne, a zwłaszcza  nieizolowane przewody elektryczne mogą stanowić poważne zagrożenie dla życia dorosłych bocianów i ich młodych. Bocianie gniazda zlokalizowane na słupach linii mogą też być przyczyną poważnych awarii sieci energetycznych elektroenergetycznych spowodowanych nierzadko zrywaniem przewodów, a nawet przekrzywieniem, złamaniem lub przewróceniem słupa.

 

Aby zapobiec tym zagrożeniom, PGE Dystrybucja Oddział Białystok podpisał porozumieniez Polskim Towarzystwem Ochrony Ptaków w ramach, którego otrzyma 250 podestów odstraszających ptaki. Przedmiotowe podesty zostaną zamontowane na urządzeniach średniego i niskiego napięcia m.in. na stacjach transformatorowych, stanowiskach odłącznikowych i rozłącznikowych. Działania te ograniczą śmiertelność bocianów  i przyczynią się do ochrony tego charakterystycznego dla polskiego krajobrazu ptaka.

 

- W ostatnich czasach bociany zmieniły preferencje związane z wyborem miejsca pod budowę gniazda i coraz częściej wybierają słupy energetyczne, które niosą za sobą niebezpieczeństwo porażenia prądem zarówno dla dorosłych, jak i młodych ptaków. Zainstalowanie podestu odstraszającego zniechęca je do  budowania  gniazd w miejscach szczególnie dla nich niebezpiecznych, gdzie istnieje bardzo duże ryzyko porażenia – mówi Jarosław Dzięgielewski Dyrektor Generalny PGE Dystrybucja Oddział Białystok.

 

Same podesty odstraszające skonstruowane są z kompozytu drzewno-polimerowego WPC i prętów wykonanych z poliamidu. Posiadają dwa otwory do przewlekania taśmy umożliwiającej zamocowanie podestu do słupa linii nN. Po demontażu gniazd, podest uniemożliwia ptakom ich ponowną odbudowę na słupach linii elektroenergetycznych nN. (Rys.1)

RYS. 1 Podest odstraszający linia nN.

 

Drugą grupą podestów odstraszających są podesty montowane na urządzeniach  średniego napięcia (SN), czyli stanowiskach rozłącznikowych i  stacjach  transformatorowych. (Rys.2)

RYS 2 Podest odstraszający montowany na urządzeniach SN

 

Pierwszy montaż tego typu instalacji na terenie PGE Dystrybucja Oddział Białystok odbył się w sierpniu 2017 roku w osadzie Grzędy na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego, gdzie, co roku dochodziło do śmiertelnych porażeń prądem bocianów leczonych i wychowywanych w tamtejszym ośrodku rehabilitacyjnym.

pgedystrybucja_oSpolce_site