• Informacja o kontynuowaniu sprzedaży energii w przypadku niewywiązania się dotychczasowego Sprzedawcy

  19.09.2018

  Informujemy, że zgodnie z zasadami określonymi w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, w przypadku braku możliwości wywiązania się z umowy sprzedaży energii elektrycznej bądź umowy kompleksowej przez Państwa dotychczasowego sprzedawcę, PGE Dystrybucja będzie realizować wobec odbiorców końcowych sprzedaż rezerwową.

 • Białe certyfikaty dla PGE Dystrybucja

  28.08.2018

  Urząd Regulacji Energetyki przyznał PGE Dystrybucja Świadectwo Efektywności Energetycznej. W ten sposób Spółka została doceniona za realizację programu poprawy efektywności energetycznej, w ramach którego wymienione zostały  kluczowe elementy infrastruktury energetycznej na jednostki o większej sprawności.

 • Operatorzy będą bliżej współpracować przy usuwaniu awarii

  08.08.2018

  Członkowie PTPiREE - operatorzy systemów dystrybucyjnych oraz operator systemu przesyłowego - podpisali 8 sierpnia w Ministerstwie Energii porozumienie o współpracy przy usuwaniu awarii sieci elektroenergetycznych. Dzięki kooperacji usuwanie awarii oraz odbudowa systemu elektroenergetycznego - w tym przywracanie dostaw energii elektrycznej– będą przebiegały jeszcze sprawniej.

 • Przebudowa stacji 110/30/15 GPZ Budzyń

  31.07.2018

  23 lipca 2018 r. lubelski Oddział PGE Dystrybucja zawarł umowę na realizację inwestycji polegającej na przebudowie stacji 110/30/15 GPZ Budzyń. Celem projektu jest zwiększenie potencjału przyłączania źródeł energii odnawialnej do sieci elektroenergetycznej. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej.