• Spotkanie informacyjne na temat nowych procedur dla OSDn i OSDp

  15.07.2019

  W sierpniu i wrześniu zaczną obowiązywać odpowiednio zapisy kodeksu sieci NC DC, zawierające wymogi dotyczące przyłączania nowych odbiorów do sieci oraz NC HVDC zawierające wymogi dotyczące przyłączania do sieci systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego. Spotkanie informacyjne w tej sprawie odbędzie się 6 sierpnia 2019 r. w siedzibie Polskich Sieci Elektroenergetycznych.

  znak-pionowy-flat.jpg
 • PGE Dystrybucja liderem regionu lubelskiego

  14.06.2019

  PGE Dystrybucja po raz kolejny potwierdziła pozycję gospodarczego lidera na Lubelszczyźnie. Firmy z najlepszymi wynikami w regionie zostały nagrodzone podczas gali „Setka Kuriera” organizowanej przez redakcję Kuriera Lubelskiego

  zlota-setka.jpg
 • PGE Dystrybucja S.A. ostrzega: fałszywe wezwania do uregulowania należności za „opłaty dystrybucyjne”

  10.06.2019

  Z docierających do Spółki informacji wynika, że odbiorcy z obszaru działania PGE Dystrybucja S.A. otrzymują wezwania do uregulowania opłaty dystrybucyjnej za 2019 r. Korespondencja opatrzona jest logo PGE oraz nazwą Polska Gospodarka Energetyczna lub PGE Centrala.

 • Informacja dla producentów i dostawców falowników do mikroinstalacji

  22.05.2019

  W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 27.04.2019 r. przepisów Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (Kodeks Sieci RfG) oraz wymogów szczegółowych opracowanych przez OSP i OSD na podstawie przepisów ww. rozporządzenia, PGE Dystrybucja S.A. planuje opublikować na swojej stronie internetowej listę falowników do mikroinstalacji, które spełniają wymagania ww. kodeksu.

  znak-pionowy-flat.jpg
 • Trąba powietrzna koło Lublina: służby PGE Dystrybucja odbudowują sieć

  22.05.2019

  Dziś w godzinach południowych nad kilkoma miejscowościami w gminie Wojciechów niedaleko Lublina przeszła trąba powietrzna. Blisko 50 gospodarstw domowych zostało pozbawionych dostaw energii elektrycznej, służby by PGE Dystrybucja są w terenie i jeszcze dzisiaj usuną skutki tego niszczycielskiego wiatru.

pgedystrybucja_oSpolce_site