Do udziału w drugiej edycji Forum zaproszono władze samorządowe z terenu działania Oddziału Skarżysko-Kamienna w osobach starostów, prezydentów miast, burmistrzów oraz wójtów. Swoją obecność zaznaczyli przedstawiciele Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego. Wśród zaproszonych gości znaleźli się również Pani Bożentyna Pałka-Koruba, Wojewoda Świętokrzyski oraz Pan Jan Maćkowiak, Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego. Podczas inauguracji spotkania Dyrektor Generalny Oddziału Skarżysko-Kamienna, Wojciech Kurek powiedział między innymi – Widzimy potrzebę wspólnego działania dostawców energii i samorządów. Dlatego spotykamy się, aby podzielić się wiedzą na tematy związane z energetyką. Liczymy, że pomoże nam to po pierwsze lepiej się poznać, a po drugie ułatwi nam wspólną realizację zadań, do których zostaliśmy zobligowani przez Ustawodawcę. W pierwszej części Forum Jolanta Papros ze Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego, wygłosiła referat - Koordynacja rozwoju sieci elektroenergetycznej z planami rozwoju przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego. W dalszej części spotkania skarżyscy energetycy omówili zagadnienia związane z realizacją inwestycji na obszarze działania Oddziału. Zaprezentowane zostały również najważniejsze inwestycje planowane do realizacji w latach 2015-2020. Drugą część Forum rozpoczęto prelekcją - współpraca OSD i samorządów lokalnych w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną. Ta część konferencji poświęcona została również przedstawieniu zasad zawierania i realizacji umów o świadczenie usług dystrybucji przez jednostki administracji samorządowej oraz procedur postępowania w przypadku wystąpienia masowych awarii sieciowych. W spotkaniu uczestniczyło ponad 100 osób.

pgedystrybucja_oSpolce_site