Podczas konferencji energetycy podsumowali realizację działań inwestycyjnych i modernizacyjnych w 2015 roku. W ubiegłym roku lubelski Oddział PGE Dystrybucja S.A. zainwestował na terenie województwa lubelskiego ponad 211 mln zł. Plany inwestycyjne zostały zrealizowane w 109 proc., dzięki temu na Lubelszczyźnie powstała m.in. nowoczesna stacja elektroenergetyczna GPZ Bursaki 110/15 kV, wykonana w technologii GIS w izolacji gazowej. Budowa stacji umożliwi podłączenie nowych odbiorców, a tym samym aktywizację gospodarczą części lubelskiej dzielnicy Czechów Północny. Efektywna modernizacja i rozbudowa infrastruktury elektroenergetycznej, przynosząca wymierne korzyści mieszkańcom, może być realizowana tylko przy dobrej współpracy inwestora z lokalnym samorządem. Inwestycje, które PGE Dystrybucja zrealizowała na Lubelszczyźnie w zeszłym roku są najlepszym dowodem, że przebiegała ona pomyślnie. Lubelskie Forum Energetyczne jest natomiast doskonałą okazją do jej umacniania – powiedział podczas Forum Dyrektor Generalny lubelskiego Oddziału PGE Dystrybucja S.A. Pan Andrzej Kuchciak.

 

 

Ponadto zaprezentowano inwestycje zaplanowane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin na lata 2016-2020, które będą polegały przede wszystkim na budowie i modernizacji sieci średniego i niskiego napięcia, linii 110 kV oraz przyłączaniu nowych odbiorców. Uczestnicy II Lubelskiego Forum Energetycznego wskazali na istotną rolę samorządów lokalnych w procesie przygotowania inwestycji, przede wszystkim pozyskiwania decyzji administracyjnych pozwalających na ich realizację. Podkreślali, że inwestycje w sieć dystrybucyjną oraz współpraca przy planowaniu i rozbudowie infrastruktury elektroenergetycznej, poprawiającej stabilność dostaw prądu, przynoszą wymierne korzyści inwestorom, samorządom lokalnym, a przede mieszkańcom regionu lubelskiego.Pewność i niezawodność zasilania to także najważniejsze cele nowego modelu regulacji dużych dystrybutorów energii z elementami jakościowymi tj. modelu regulacji jakościowej dla Operatorów Systemów Dystrybucyjnych, którego zasady omówiono w trakcie Forum.Dużo uwagi podczas Lubelskiego Forum poświęcono problematyce odnawialnych źródeł energii. Przedstawione zostały procedury obowiązujące w spółce związane z przyłączaniem OZE, a przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Kierownik Oddziału Rozwoju Gospodarczego Pani Grażyna Gilewicz omówiła stan obecny i perspektywy rozwoju odnawialnych źródeł energii na Lubelszczyźnie. Z prognoz podanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, najwięcej energii ze źródeł odnawialnych w 2016 r. pochodzić będzie z kolektorów słonecznych (69,9 MW), energetyki wiatrowej (58,2 MW) oraz instalacji fotowoltaicznych (27,44 MW). Na Lubelszczyźnie widać znaczne zainteresowanie małymi, prosumenckimi instalacjami fotowoltaicznymi. Z analizy przeprowadzonej przez Zespół Doradztwa Energetycznego wynika, że w marcu 2016 r. liczba chętnych do przyłączenia do sieci sięgnęła 1500.W drugiej edycji Lubelskiego Forum Energetycznego, zorganizowanym przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin wzięło udział ponad 100 uczestników - przedstawicieli Urzędu Wojewódzkiego, Marszałkowskiego, starostów, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z Lubelszczyzny oraz energetyków z PGE Dystrybucja S.A. Organizacja Forum jest elementem współpracy Spółki z samorządami lokalnymi. Najbliższe takie wydarzenie odbędzie się w maju br. w Białymstoku.

 

pgedystrybucja_oSpolce_site