Konferencję otworzył Jarosław Dzięgielewski, Dyrektor Generalny PGE Dystrybucja Oddział Białystok. Następnie głos zabrał Jan Frania, Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju PGE Dystrybucja., wyjaśniając w swoim wystąpieniu zagadnienia związane z opłatami za oświetlenia ulicznego.Podczas spotkania wielokrotnie podkreślono, że Spółce zależy, na uporządkowaniu wspólnie z samorządami spraw własnościowych oświetlenia ulicznego.

- Chcemy też wypracować przejrzyste zasady współpracy z firmami zewnętrznymi, które zajmują się konserwacją oświetlenia – zaznaczył Jan Frania. Zwrócił też szczególną uwagę na potrzebę wzajemnego współdziałania i współpracy, pomiędzy Operatorem Systemu Dystrybucyjnego a Samorządem. - Odpowiednia kooperacja oznacza przede wszystkim wymierne korzyści dla mieszkańców, które są możliwe tylko przy dobrej współpracy OSD z lokalnym samorządem – dodał Wiceprezes. Dialog, to słowo klucz tegorocznego Forum – w tej kwestii zgodni byli wszyscy uczestnicy.

Podczas Forum omówiono też zagadnienia związane z budową sieci elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia na obszarze działania Oddziału. Przedstawiono również najważniejsze inwestycje zaplanowane do realizacji w najbliższym czasie w województwie podlaskim. Pozwolą one znacznie skrócić okresy przerw w dostawach energii dla Odbiorców, ograniczyć straty na sieci, a w przyszłości zwiększyć przesył mocy. Zarówno energetycy, jak i samorządowcy, byli zgodni, że współpraca przy planowaniu i rozbudowie infrastruktury elektroenergetycznej przynosi wszystkim korzyści dla całego Regionu.Podczas spotkania omówiono również obowiązki OSD w zakresie eksploatacji sieci elektroenergetycznej. Część konferencji została poświęcona także omówieniu obowiązków OSD w zakresie eksploatacji sieci elektroenergetycznej i problematyce przerw w dostawie energii elektrycznej oraz informowania Odbiorców o planowanych wyłączeniach elementów sieci.

Wszyscy uczestnicy Forum mieli okazję wymienić poglądy i doświadczenia w kwestii dalszej współpracy oraz porozmawiać o ewentualnych problemach przed, którymi stoi podlaska, ale też ogólnopolska energetyka.

 

pgedystrybucja_oSpolce_site