Przepisy prawa odnośnie oświetlenia ulicznego nie są w Polsce jednoznaczne. Jest kilka ustaw, które odmiennie podchodzą do tego tematu. Generuje to ogromne problemy formalno – prawne. Dlatego też energetyka zawodowa, samorządowcy i producenci sprzętu potrzebują zgodnego stanowiska w tej kwestii.- Cieszymy się, że udało nam się wypracować wspólne stanowisko – przedstawicieli OSD i samorządów w tej sprawie. Wierzymy, że pomoże to przyspieszyć proces legislacyjny dotyczący tego obszaru. Takie regulacje są niezbędne i mogą stać się pierwszym krokiem do wspólnych działań w odpowiedniej Komisji sejmowej – mówi Wojciech Lutek, prezes zarządu PGE Dystrybucja, współorganizatora Konferencji.

- Uczestnicy konferencji apelowali o przyspieszenie procesu legislacyjnego porządkującego kwestie modernizacji oświetlenia ulicznego. W wielu wystąpieniach pojawiła się teza, że mądre zmiany w prawie usystematyzują współpracę pomiędzy dystrybutorami energii a jednostkami samorządu terytorialnego. Ważne też, by nowe rozwiązania uwzględniały również prawa właścicieli gruntów prywatnych – mówi Wojciech Tabiś, dyrektor Biura PTPiREE.

W programie konferencji sporo miejsca poświęcono rozwiązaniom innowacyjnym,jak również kwestiom bezpieczeństwa, konserwacji i eksploatacji infrastruktury oświetleniowej.Organizowana po raz dwunasty przez PTPiREE konferencja była dobrą okazjądo merytorycznej dyskusji wszystkich interesariuszy. Wydarzenie zgromadziło blisko 250 samorządowców, energetyków, naukowców oraz przedstawicieli firm oferujących urządzenia i infrastrukturę oświetleniową. Współorganizatorem konferencji była PGE Dystrybucja.

 

Postulaty przedstawicieli samorządów, operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD) oraz producentów urządzeń oświetleniowych wypracowane na XII Konferencji PTPiREE pt. „Oświetlenie Dróg i Miejsc Publicznych – sposoby zarządzania systemami oświetlenia”, 19-20 kwietnia 2017 r., Jachranka

- Podniesienie rangi i znaczenia potrzeb w zakresie inwestycji w oświetlenie.

- Przyspieszenie procesu legislacyjnego porządkującego kwestie modernizacji oświetlenia ulicznego.

- Uruchomienie procesu rozwoju innowacyjnych form oświetlenia ulicznego, które może stanowić nową przestrzeń konkurencyjności narodowej gospodarki.

- Ujednolicenie kwestii prawnych - pożądane dla usystematyzowania współpracy pomiędzy OSD a jednostkami samorządu terytorialnego- Prawo, które uwzględni interes właścicieli gruntów prywatnych.

Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE) jest stowarzyszeniem branżowym wspierającym operatorów elektroenergetycznych systemów dystrybucyjnych i systemu przesyłowego. PTPiREE działa na rzecz wdrażania nowych rozwiązań w branży energetycznej, dąży do poprawy efektywności działania sieci energetycznej, jakości usług i obsługi odbiorców.

pgedystrybucja_oSpolce_site