Prosimy o zgłaszanie uwag do przedstawionego projektu do dnia 1 lutego 2018 r. pocztą elektroniczną na adres: konsultacje.iriesd@pgedystrybucja.pl

W tytule wiadomości prosimy wpisywać: IRiESD B/1/2018

Zebrane uwagi prosimy przesłać w formie edytowalnej na załączonym formularzu zgłoszeniowymoraz wersję podpisaną w pdf.

PGE Dystrybucja S.A. pełniąca funkcję Operatora Systemu Dystrybucyjnego po zapoznaniu się z Państwa uwagami przedłoży przedstawiony projekt Karty Aktualizacji IRiESD wraz z informacją o zgłoszonych uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

pgedystrybucja_oSpolce_site