Prosimy o zgłaszanie uwag do przedstawionego projektu do dnia 24 lipca 2015 r. pocztą elektroniczną na adres: konsultacje.iriesd@pgedystrybucja.pl . W tytule wiadomości prosimy wpisywać: IRiESD B/2/2015 Zebrane uwagi prosimy przesłać w formie edytowalnej na załączonym formularzu zgłoszeniowym (w wersji doc) oraz wersję podpisaną w pdf. PGE Dystrybucja S.A. pełniąca funkcję Operatora Systemu Dystrybucyjnego po zapoznaniu się z Państwa uwagami przedłoży przedstawiony projekt Karty Aktualizacji IRiESD wraz z informacją o zgłoszonych uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

pgedystrybucja_oSpolce_site