Następnie w dniu 16.01.2018 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją znak DRE.WRE.4211.5.4.2018.JCz zatwierdził drugą zmianę Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A. na rok 2018. Zmiana została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Energia Elektryczna nr 9(2444) z dnia 16.01.2018 r.

 

Uchwałą z dnia 17.01.2018 r. Zarząd PGE Dystrybucja S.A. postanowił wprowadzić przywołane zmiany taryfy do stosowania z dniem 31.01.2018 r. ”

 

Poniżej zamieszczamy komplet decyzji w sprawie zatwierdzenia i zmiany Taryfy PGE Dystrybucja S.A. na rok 2018 wraz z tekstem jednolitym Taryfy obowiązującym od 31.01.2018 r.

pgedystrybucja_oSpolce_site