W ramach przeprowadzonego procesu konsultacji nie zgłoszono uwag do przedstawionego projektu Karty Aktualizacji IRiESD, który wraz z niniejszym komunikatem został zamieszczony na stronie internetowej PGE Dystrybucja S.A. pod adresem www.pgedystrybucja.pl

W związku z zakończeniem procesu konsultacji, PGE Dystrybucja S.A. przedłożyła Prezesowi URE do zatwierdzenia Kartę Aktualizacji Nr B/4/2018.

pgedystrybucja_oSpolce_site