Przedmiotem konsultacji są zapisy powyższego projektu wymagań technicznych, które mogą zostać wykorzystane przez PTPiREE, członków zrzeszonych w PTPiREE oraz inne podmioty zainteresowane oczekiwanym kierunkiem rozwoju urządzeń pomiarowych.Wymagania bazują na dotychczasowych wymaganiach dla liczników energii elektrycznej, które były stosowane przez Operatorów Systemów Dystrybucyjnych (OSD) zrzeszonych w PTPiREE oraz doświadczeniach i potrzebach biznesowych OSD. Równocześnie uwzględniają one potencjalne kierunki w rozwoju urządzeń pomiarowych i usług telekomunikacyjnych.

Szczegółowe informacje: http://ptpiree.pl/aktualnosci/2018-07-02

pgedystrybucja_oSpolce_site