Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności. Przetarg odbywa się na zasadach określonych w ogłoszeniu. W zakresie nieuregulowanym w Ogłoszeniu stosuje się postanowienia Kodeksu Cywilnego. Termin składania dokumentów do dnia 24.09.2015r do godz. 09:00 Znak sprawy: 10-RP-000091-2015 Tutaj pobierz - Ogłoszenie oraz załączniki

pgedystrybucja_oSpolce_site