Budowa stacji Błędów w okolicach Grójca o mocy 110/15 kV i nowych odcinków linii zasilającej o długości ok. 15 i 21 km jest jednym z najważniejszych projektów, które PGE Dystrybucja S.A. Odział Skarżysko-Kamienna realizuje od 2015 r. Inwestycja o łącznej wartości około 40 mln. złotych zapewni stabilne dostawy prądu do chłodni, sortowni, magazynów i zakładów przetwórstwa polskich sadowników. - Największy obszar sadowniczy w Polsce wymaga inwestycji w infrastrukturę techniczną ze względu na znaczący wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną. Realizacja projektu w Gminie Błędów jest jednym z naszych priorytetów – mówi Wojciech Nita, dyrektor generalny Oddziału Skarżysko-Kamienna.

Łączna wartość inwestycji, które skarżyski Oddział zrealizuje w 2016 r. przekroczy 200 mln zł. Plan inwestycyjny przewiduje również kontynuację programu automatyzacji sieci średniego napięcia (SN), w ramach którego instalowane są zdalnie sterowane łączniki usprawniające dystrybucję energii, a tym samym przyczyniające się do skracania przerw w dostawach prądu. W sumie w latach 2015-2017 skarżyski oddział przeznaczy na ten cel prawie 46 mln zł.

W ubiegłym roku PGE Dystrybucja S.A. Odział Skarżysko-Kamienna zainwestował w infrastrukturę energetyczną również ponad 200 mln zł. Poniesione nakłady umożliwiły m.in. przyłączenie do sieci dystrybucyjnej prawie 9 tys. podmiotów oraz budowę 98 stacji i ponad 160 km linii średniego i niskiego napięcia. W ramach programu „Wymiana transformatorów mocy w celu zmniejszenia strat dystrybucji energii w PGE Dystrybucja S.A.”, dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności związanego z Programem Infrastruktura i Środowisko, wymieniono 7 transformatorów mocy w stacjach 110/15 kV, co zaowocowało oszczędnościami energii i zmniejszeniem emisji CO2.

W 2015 r. PGE Dystrybucja przeznaczyła na inwestycje w rozbudowę i modernizację sieci oraz przyłączenia nowych odbiorców ponad 1,8 mld zł. W 2016 r. spółka planuje rozwijać i modernizować sieć dystrybucyjną w celu dalszej poprawy parametrów jakościowych dostaw energii elektrycznej i ograniczenia strat sieciowych. Koncern będzie ubiegał się także o unijne środki na rozbudowę i modernizację sieci.

pgedystrybucja_oSpolce_site