• Uwaga na oszustów, którzy wyłudzają pieniądze za energię elektryczną

  01.06.2015

  Oszuści, którzy podają się za inkasentów odczytujących liczniki, próbują wyłudzić pieniądze. Fałszywy inkasent przychodzący do domu Klienta pyta, dlaczego Odbiorca nie zapłacił jeszcze za energię. Jeśli trafi na osobę, która zalega z płatnościami, żąda natychmiastowego uregulowania długu, obiecując za to wystawienie pokwitowania. To ewidentna próba wyłudzenia pieniędzy.

 • PGE Dystrybucja z dobrymi wynikami kwartalnymi

  08.05.2015

  PGE Dystrybucja, spółka należąca do Grupy Kapitałowej PGE , konsekwentnie poprawia wyniki finansowe przy jednoczesnym wzroście inwestycji zapewniających bezpieczeństwo dostaw i dalszą poprawę obsługi klientów.

 • PGE Dystrybucja organizuje regionalne "Fora Energetyczne"

  06.05.2015

  GE Dystrybucja prowadzi działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, których celem jest budowanie pozytywnych relacji z otoczeniem zewnętrznym, szczególnie z przedstawicielami władz samorządowych. W tym celu co roku inicjuje cykl spotkań z samorządowcami, które przyjmują formę regionalnych „For Energetycznych”.

 • PGE Dystrybucja organizuje regionalne "Fora Energetyczne"

  06.05.2015

  GE Dystrybucja prowadzi działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, których celem jest budowanie pozytywnych relacji z otoczeniem zewnętrznym, szczególnie z przedstawicielami władz samorządowych. W tym celu co roku inicjuje cykl spotkań z samorządowcami, które przyjmują formę regionalnych „For Energetycznych”.

 • Komunikat - sfałszowane informacje dot. zmiany rachunku bankowego

  24.02.2015

  W związku z informacjami docierającymi do PGE Dystrybucja S.A. o przesyłaniu do Odbiorców energii elektrycznej pism o rzekomej zmianie systemu rozliczeniowego oraz rachunku bankowego na który należy uiszczać należności za dostawy energii elektrycznej, pragniemy poinformować, iż Spółka nie prowadzi prac zmierzających do zmiany systemu rozliczeniowego, jak również nie kierowała do Odbiorców informacji o zmianie numerów rachunków bankowych.

pgedystrybucja_oSpolce_site