• PGE Dystrybucja poprawia jakość zasilania Radomska i okolic

    01.03.2019

    28 lutego kablowo-napowietrzne linie wysokiego napięcia (WN-110 kV) Radomsko Południe - Wrzosowa oraz Radomsko Południe - Stobiecko, rozpoczęły pracę i zostały włączone do krajowego systemu elektroenergetycznego. W ten sposób domknięto ring energetyczny wokół Radomska, umożliwiający dwustronne zasilanie wszystkich stacji WN/SN na terenie miasta.

    20181108-125009.jpg
pgedystrybucja_oSpolce_site