Przez wiele lat akcja „Energetyczny Tornister” prowadzona była przez dwa Oddziały Spółki w województwie łódzkim, gdzie w wyprawki szkolne wyposażane były dzieci z najbardziej potrzebujących łódzkich placówek opiekuńczo-wychowawczych. W ubiegłym roku po raz pierwszy PGE Dystrybucja S.A. zorganizowała akcję przekazania tornistrów zawierających wyprawki na terenie działania całej Spółki. W roku bieżącym po raz kolejny akcja zostanie powtórzona na szeroką skalę we wszystkich Oddziałach PGE Dystrybucja. Akcja prowadzona jest we współpracy z ośrodkami pomocy społecznej, dzięki czemu najbardziej potrzebujące dzieci otrzymają plecaki „pełne dobrej energii”. W przekazanych przez Spółkę tornistrach dzieci znajdą zeszyty, bloki rysunkowe i techniczne, piórniki z wyposażeniem, farby, kredki, mazaki, klej, nożyczki, plastelinę i inne przybory niezbędne do rozpoczęcia nowego roku szkolnego.

pgedystrybucja_oSpolce_site