• PGE Dystrybucja zwiększa świadomość bezpieczeństwa pracy

  30.10.2015

  Ruszyły kolejne działania w ramach programu „Poprawa standardów i kultury bezpieczeństwa pracy w PGE Dystrybucja S.A.” W siedzibach spółki odbędą się szkolenia BHP połączone z prezentacją filmu o bezpieczeństwie, zainstalowane zostały również tablice elektroniczne pokazujące statystyki wypadkowości podczas pracy. Cel programu to poprawa standardów i kultury bezpieczeństwa pracy.

 • PGE Dystrybucja ogranicza przerwy w dostawach energii

  24.10.2015

  Dzięki realizowanym przez spółkę PGE Dystrybucja inwestycjom i programom optymalizacyjnym, mającym na celu ograniczanie długości przerw planowanych, średni wskaźnik przerw w dostawie energii elektrycznej w pierwszym półroczu 2015 r. był o 30 minut niższy niż zakładano.

 • Komunikat dot. wymiany liczników energii elektrycznej

  13.10.2015

  Informujemy, że PGE Dystrybucja S.A. prowadzi działania eksploatacyjne obejmujące m.in. wymianę liczników energii elektrycznej, wynoszenie układów pomiarowych na zewnątrz budynków, jednak nie wiążą się one z zawieraniem umów zmiany sprzedawcy.

 • Zamek Lubelski w kolorze nadziei

  08.10.2015

  7 października Zamek Lubelski zaświecił się na zielono. Wydarzenie było połączone z akcją informacyjną o mózgowym porażeniu dziecięcym. W ten sposób, po raz pierwszy w naszym województwie, obchodzono Światowy Dzień Mózgowego Porażenia Dziecięcego.

 • PGE Dystrybucja inwestuje w stabilne dostawy prądu w województwie lubelskim

  02.10.2015

  Budowa nowoczesnej linii dystrybucyjnej 110 kV na trasie Zamość-Szczebrzeszyn w powiecie zamojskim pozwoli skrócić okresy przerw w dostawach energii dla odbiorców finalnych oraz ograniczyć straty przesyłowe i koszty.

pgedystrybucja_oSpolce_site