24 sierpnia br. PGE Dystrybucja oddała do użytkowania stację transformatorową  w Gorzycach (powiat tarnobrzeski), która stanowi ważny węzeł dystrybucyjny w krajowej sieci 110 kV. Stacja położona jest na terenie rozwijającej się podstrefy Gorzyce w ramach Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Wisłosan.

Ze względu na wzrastające zapotrzebowanie sektora biznesowego na energię elektryczną zdecydowano się na gruntowną modernizację istniejącej rozdzielni 110 kV na stację 110/SN w technologii GIS o mocy 32 MVA. Wraz z modernizacją rozdzielni  110 kV wybudowano rozdzielnię 15 kV, która zasila dużych odbiorców w regionie, m.in. firmy Federal Mogul i Alumetal Gorzyce.

Zakres przebudowy stacji zawierał powstanie budynku stacyjnego, w którym zlokalizowano rozdzielnię 110 kV typu ELK-04, 6-polową, w izolacji SF6, rozdzielnię 15 kV, typu ZS1, 38 polową, dwusekcyjną z pojedynczym układem szyn zbiorczych, 2 transformatory mocy 110/15 kV, 32 MVA każdy, docelowo 40 MVA.

 Ten nowoczesny obiekt przyczyni się do bardziej efektywnego prowadzenia ruchu sieci dystrybucyjnej oraz rozwoju świadczenia usług dystrybucyjnych w regionie Podkarpacia. Realizacja inwestycji umożliwi również w przyszłości przyłączenie nowych odbiorców zlokalizowanych na terenie podstrefy Gorzyce. Ponadto, docelowo planuje się wykonać nowe nawiązania ze stacji Gorzyce do istniejącej sieci 15 kV, co znacznie przyczyni się do poprawy niezawodności pracy sieci poprzez wzajemne rezerwowanie obwodów zasilanych z różnych GPZ-tów.

 

Z myślą o bezpieczeństwie obiektu i środowiska w każdej komorze zainstalowano misy olejowe, których zadaniem jest przejęcie w przypadku awarii całej ilości oleju znajdującego się w transformatorze. Ponadto budynek podzielono na trzy strefy pożarowe – każda z komór transformatorów mocy oraz pozostała część budynku stacyjnego.

Koszty modernizacji stacji w Gorzycach wyniosły ponad 13,7 mln zł.  Na obszarze działania rzeszowskiego Oddziału PGE Dystrybucja na realizację wszystkich tegorocznych inwestycji przeznaczono łącznie ponad 218 mln złotych. 

Na całym terenie działalności PGE Dystrybucja zainwestuje w latach 2016 – 2019  kwotę ponad 7 miliardów złotych.

pgedystrybucja_oSpolce_site