Spółka informuje, że nie wysyła drogą elektroniczną pism o zadłużeniu zawierających odnośniki do innych stron.

pgedystrybucja_oSpolce_site