PGE Dystrybucja konsekwentnie realizuje cele wpisujące się w strategię Grupy Kapitałowej PGE. Ponad 40 proc. nakładów poniesionych w 2015 r. przeznaczono na inwestycje związane z rozwojem infrastruktury energetycznej, w tym budowę stacji transformatorowych, m.in. stacji Zamość Janowice w województwie lubelskim, Polesie w Łodzi oraz trzech stacji w województwie mazowieckim – w Pruszkowie, w podwarszawskim Nadarzynie oraz w Ostrołęce, w specjalnej podstrefie ekonomicznej w Wojciechowicach. Łącznie wybudowano lub zmodernizowano prawie 2,1 tys. stacji transformatorowych.

W 2015 r. powstało ponad 1,5 tys. km nowych linii energetycznych, a ponad 2,8 tys. km zostało zmodernizowanych. Największe nakłady zostały poniesione na Mazowszu – wartość zrealizowanych inwestycji przekroczyła tam 300 mln zł. Jedną trzecią wartości ogółu nakładów stanowiły inwestycje związane z przyłączeniami nowych odbiorców. W ubiegłym roku spółka przyłączyła ponad 62 tys. odbiorców, w tym wielu inwestorów o wysokim zapotrzebowaniu na moc.

Mimo rekordowych inwestycji, które zazwyczaj związane są z koniecznością wyłączeń, w 2015 r. PGE Dystrybucja obniżyła średni czas trwania przerw w dostawach energii elektrycznej o 7 proc.

Głównym celem prowadzonych przez Operatora inwestycji jest redukcja przerw w dostawach energii elektrycznej do 2020 r. o 50 proc. w stosunku do 2013 r.

W 2016 r. PGE Dystrybucja planuje rozwijać i modernizować sieć dystrybucyjną w celu dalszej poprawy parametrów jakościowych dostaw energii elektrycznej i ograniczenia strat sieciowych. Koncern będzie się ubiegał także o unijne środki na rozbudowę i modernizację sieci.

pgedystrybucja_oSpolce_site