​W spotkaniu uczestniczyli rektor prof. dr hab. Grzegorz Przebinda, a także członkowie zarządu PGE Obrót Jerzy Hejnar i Zenon Wajda, dyrektor PGE Dystrybucja Oddział Rzeszów Władysław Turek oraz dyrektor oddziału Zespołu Elektrowni Wodnej Solina-Myczkowce Krzysztof Majcher.

Zakres współpracy to kształcenie inżynierów energetyki oraz wykwalifikowanej kadry o kompetencjach odpowiadających aktualnemu zapotrzebowaniu rynku pracy w branży energetycznej reprezentowanej między innymi przez PGE Dystrybucja. To także prowadzenie badań naukowych i upowszechnianie wiedzy w zakresie energetyki.

PGE wyraża gotowość współpracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej w dziedzinie energetyki, odnawialnych źródeł energii, dystrybucji, oraz w obszarze aktywizacji studentów i absolwentów Uczelni ukierunkowanej na wzmocnienie ich pozycji na rynku pracy.

Studenci i absolwenci kierunków studiów Energetyka i Zarządzanie będą mogli odbywać w w/w Spółkach PGE  szkolenia, kursy i praktyki zawodowe. – To duża szansa na uczynienie naszego kierunku bardziej praktycznym i ukierunkowanie go na konkretne potrzeby pracodawców w branży energetycznej – podkreślali przedstawiciele Uczelni.

PWSZ w Krośnie to obok Politechniki Rzeszowskiej jedna z dwóch uczelni na Podkarpaciu kształcąca studentów na kierunku energetyka. PGE Dystrybucja ma już podpisane porozumienia z Politechniką Rzeszowską dotyczące wzajemnej kooperacji dydaktycznej i naukowo-technicznej.

pgedystrybucja_oSpolce_site