9 września br. w Centrum Kongresowym Targów Kielce odbyło się I Forum Energetyczne Okręgu Radomsko-Kieleckiego zorganizowane przez PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko-Kamienna. Dotychczas podobne wydarzenie zorganizowano w kilku Oddziałach Spółki m.in. warszawskim, lubelskim i łódzkim. Jak twierdzą uczestnicy spotkania - współpraca samorządów z lokalnym OSD jest korzystna dla każdej ze stron, szczególnie w zakresie realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych. Do udziału w pierwszej edycji Forum Okręgu Radomsko-Kieleckiego zaproszono przedstawicieli władz samorządowych z terenu działania Oddziału Skarżysko-Kamienna w osobach starostów, prezydentów miast, burmistrzów oraz wójtów. Podczas inauguracji spotkania Dyrektor Generalny Oddziału Skarżysko-Kamienna, Wojciech Kurek powiedział między innymi – „Forum jest pierwszą próbą podzielenia się wiedzą na tematy związane z dystrybucją energii elektrycznej. Liczymy, że to spotkanie pomoże nam po pierwsze lepiej się poznać, a po drugie ułatwi nam wspólną realizację zadań, do których zostaliśmy zobligowani przez ustawodawcę”. W pierwszej części spotkania skarżyscy energetycy omówili zagadnienia związane z realizacją inwestycji na obszarze działania Oddziału. Zaprezentowane zostały również najważniejsze inwestycje planowane do realizacji w latach 2014-2019. W dalszej kolejności skoncentrowano się na zasadach postępowania w przypadku wystąpienia awarii masowych. Pierwszy panel konferencyjny zakończył się tematyką dotyczącą eksploatacji oświetlenia drogowego. Drugą część Forum rozpoczęto prelekcją - „Budowa urządzeń energetycznych, problemy ograniczające prowadzenie inwestycji”. Ta część konferencji poświęcona została również przedstawieniu procedur stosowanych w PGE Dystrybucja w zakresie przyłączania nowych odbiorców do sieci oraz działalności z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu, realizowanej przez spółkę na rzecz lokalnych społeczności.

pgedystrybucja_oSpolce_site