Najwięcej umów o przyłączenie zrealizowano w warszawskim oddziale spółki – ponad 8,6 tys.. W pozostałych oddziałach przyłączono odpowiednio: ok. 7,1 tys. w oddziałach łódzkich, ok. 5,1 tys. w oddziale Skarżysko- Kamienna, ok. 4,1 tys. w oddziale Rzeszów, ok. 3,5 tys. w oddziale Białystok, ok. 2,6 tys. w oddziale Zamość i ok. 2,1 tys. w oddziale Lublin.

W okresie od stycznia do czerwca 2016 roku spółka wydała ponad 45 tys. warunków przyłączenia.

Z ogólnej liczby 2397 mikroinstalacji aż 2388 (99,62%) stanowią mikroinstalacje PV. Z 2388 mikroinstalacji PV zaledwie 8 szt. o łącznej mocy 170 kW przyłączonych zostało na podstawie zawartej umowy o przyłączenia (wydano warunki przyłączenia). Pozostałe 2380 mikroinstalacji PV przyłączonych zostało zgodnie z procedurą Zgłoszenia. Największą liczbę zgłoszeń przyłączenia mikroinstalacji zanotowano w pierwszych dwóch miesiącach roku 2016. Tylko w pierwszych dniach stycznia zgłoszono do przyłączenia 310 mikroinstalacji. W województwach łódzkim, podkarpackim oraz świętokrzyskim Spółka odnotowała największą liczbę przyłączanych mikroinstalacji.

Na koniec 2015 roku na obszarze działania PGE Dystrybucja funkcjonowało 1921 mikroinstalacji o mocy 13,7 tys. kW, z czego mikroinstalacje PV stanowiły ok. 99 proc. W ubiegłym roku zrealizowano prawie 28 tys. umów o przyłączenie do sieci i wydano ok. 40 tys. warunków przyłączenia.

pgedystrybucja_oSpolce_site