31 sierpnia  na dużej scenie Kieleckiego Centrum Kultury (KCK) odbył się koncert galowy dedykowany energetykom, którzy świętowali Jubileusz 90-lecia. Spotkanie zgromadziło grono parlamentarzystów oraz przedstawicieli władz lokalnych.  Wśród zaproszonych gości znaleźli się pracownicy uhonorowani odznaczeniami, jak również znaczna część załogi skarżyskich oddziałów spółek PGE Dystrybucja i PGE Obrót, będąca  kontynuatorami  tradycji zakładu energetycznego ZEORK, który powstał w 1928 roku w Skarżysku-Kamiennej.  

Swoją obecność na jubileuszowej gali zaznaczyli posłowie i senatorowie ziemi radomskiej i kieleckiej, przedstawiciele administracji wojewódzkiej,  lokalnej i samorządowej, a w tym miedzy innymiAgata Wojtyszek - Wojewoda Świętokrzyski oraz  Andrzej Bętkowski - Wicewojewoda Świętokrzyski. Na uroczystości nie zabrakło również reprezentacji  zarządów spółek  PGE Polskiej Grupy Energetycznej, PGE Dystrybucja i PGE Obrót, przedstawicieli Stowarzyszenia Elektryków Polskich z Oddziałów Radomskiego i  Kieleckiego oraz przedstawicieli organizacji związkowych z obu oddziałów. Na widowni zasiedli również goście z firm współpracujących z oddziałami i szerokie grono pracowników.

Zgromadzoną publiczność powitali Wojciech Nita dyrektor generalny PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko-Kamienna oraz Barbara Czerwińska dyrektor PGE Obrót Oddział  z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej, którzy podkreślili, że 90-letnia historia energetyki w regionie radomsko-kieleckim mogła być napisana dzięki zasługom wielu pokoleń pracowników tworzących jej tożsamość. Jak powiedział Wojciech Nita

- Chcielibyśmy w tym uroczystym dniu podziękować Państwu za codzienną  trudną, wymagającą i często niebezpieczną pracę. To dzięki Państwa staraniom dostarczamy dzisiaj energię elektryczną do prawie 800 tysięcy naszych odbiorców, jak również realizujemy cele i zadania,  jakie stawiają przed nami zarządy naszych spółek, jak i cała Grupa Kapitałowa PGE.

Formą docenienia trudu pracy były wręczane zasłużonym pracownikom odznaczenia: Państwowe „Medale złote za długoletnią służbę”  nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, odznaczenia resortowe  odznaka honorowa „Za Zasługi dla Energetyki” nadane przez Ministra Energii, odznaczenia zakładowe  „Zasłużony dla Oddziału Skarżysko-Kamienna” nadane przez Dyrekcję PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko-Kamienna  oraz wyróżnienia  nadane przez Dyrekcję PGE Obrót Oddział z siedzibą w  Skarżysku-Kamiennej. Łącznie uhonorowano nimi 85 pracowników z obu oddziałów.

 

Foto: Odznaczenia resortowe „Zasłużony dla energetyki” pracownikom skarżyskiego oddziału spółki PGE Dystrybucja wręcza wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek oraz Andrzej Bętkowski wicewojewoda świętokrzyski.

 

Wysiłek energetyków doceniła również Agata Wojtyszek Wojewoda Świętokrzyski, która podkreśliła, że - to doskonały czas, aby podziękować pracownikom PGE za ich codzienną pracę. Siedziba zakładu w Skarżysku-Kamiennej obejmuje ogromny obszar, na którym zapewniane jest bezpieczeństwo energetyczne naszego regionu.

Gratulacje dla jubilatów przekazali  parlamentarzyści   oraz reprezentacje zarządów spółek PGE Polskiej Grupy Energetycznej, PGE Dystrybucja i PGE Obrót, jak również przedstawiciele branży energetycznej i pozostali goście.

Galę jubileuszową uświetnił koncert Salonowej Orkiestry Zdrojowej z Buska-Zdroju.W repertuarze koncertu znalazły się utwory muzyki rozrywkowej, przeboje filmowe oraz szlagiery z popularnych operetek i musicali.

pgedystrybucja_oSpolce_site