Dwutorowa linii kablowa 110 kV o długości blisko 15 km połączy istniejący GPZ Łomianki (Główny Punkt Zasilania) z nowo budowaną stacją w Czosnowie i będzie najdłuższym kablem wysokiego napięcia w całej sieci PGE Dystrybucja. Kolejnym etapem inwestycji będzie budowa linii wysokiego napięcia z miejscowości Mościska do stacji Łomianki i z Nowego Dworu Mazowieckiego do stacji Czosnów. Wówczas nowy GPZ w Czosnowie wraz z liniami 110 kV, które będą stanowić powiązanie z istniejącą siecią wysokich napięć, stworzy układ, który otwiera nowe szanse rozwoju dla tego regionu. Węzeł Czosnów poprawi pewność dostaw energii, ale przede wszystkim umożliwi przyłączanie nowych obiektów. Wartość wszystkich planowanych inwestycji związanych z węzłem Czosnów to kwota ok. 130 mln zł.

Opracowanie dokumentacji technicznej i prawnej dla tej inwestycji trwało wiele lat, ponieważ trudno było na tym terenie uzyskać zgody właścicieli gruntów na posadowienie urządzeń sieciowych. W uzyskaniu niezbędnych zgód i pozwoleń pomogły nasze wieloletnie negocjacje i pozytywne nastawienie do inwestycji przedstawicieli samorządu.

pgedystrybucja_oSpolce_site