Odczytów dokonuje firma:

ENERGOZET Sp. z o.o. z siedzibą w m. Elbląg ul. Zacisze 10 lok. 4, 82-300 Elbląg.

Odczyty liczników będą realizowana do dnia: 31.12.2017r.

Aktualne listy pracowników w/w firmy, upoważnionych do wykonywania prac, znajdować się będą w Wydziale Usług Dystrybucyjnych RE Mińsk Mazowiecki, kancelarii i sekretariacie Rejonu, Punktach Obsługi Klienta Dystrybucji (POKD) a także w Obszarowych Centrach Dyspozytorskich.

Pracownicy w/w firmy, będą wyposażeni w stosowne upoważnienia, wystawione przez Dyrektora Rejonu Energetycznego Mińsk Mazowiecki.

W imieniu PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa, wskazana firma będzie między innymi umawiać się z odbiorcami na realizację odczytu, otrzymując dla poszczególnych punktów odbioru dokumenty OT z danymi teleadresowymi odbiorców.

Zgodnie z podpisaną umową pracownicy w/w firmy, korzystają z danych odbiorców wyłącznie w celu realizacji UMOWY i nie mają prawa do udostępnienia danych na zewnątrz.

Każdy z pracowników w/w firmy posiada przy sobie imienne upoważnienie podpisane przez Dyrektora Rejonu Energetycznego Mińsk Mazowiecki.

pgedystrybucja_oSpolce_site