Budowa nowej linii 110kV ma na celu powiązanie trzech stacji 110/15 kV: Radzymin, Wieliszew i Wodociąg. Nowy układ sieci znacznie poprawi bezpieczeństwo systemu i zwiększy pewność zasilania terenów wzdłuż trasy szybkiego ruchu S8 oraz trasy kolejowej E75 Warszawa – Białystok. Tereny te są obecnie zasilane bardzo długą linią 110 kV, która przebiega pomiędzy stacjami 400/220/110 kV Miłosna i Ostrołęka.Oprócz poprawy bezpieczeństwa pracy sieci, inwestycja pozwoli na zaspokojenie wzrostu zapotrzebowania na energię dla nowo powstających obiektów. Ponadto w ramach prac zostanie rozbudowana szkieletowa sieć światłowodowa Spółki niezbędna dla realizacji wymagań technologicznych pracy zabezpieczeń i łączności.

Realizując inwestycję, która pozytywnie wpływa na wzrost możliwości przesyłowych, zaspokojenie wzrostu zapotrzebowania na energię i wzrost bezpieczeństwa pracy systemu, Spółka wciela w życie wymogi przepisów ustawy Prawo energetyczne i rozporządzeń do tej ustawy. Dotyczy to w szczególności kwestii zapewnienia dostaw energii o odpowiedniej jakości oraz obowiązku współpracy z Operatorem Systemu Przesyłowego.Przy podejmowaniu decyzji o rozbudowie sieci wysokiego napięcia ważnym aspektem jest zaprojektowanie bardziej elastycznej sieci, zmniejszającej ryzyko przerw w dostawach energii w przypadku wykonywania koniecznych prac eksploatacyjnych i remontowych. Cały proces poprzedziła szczegółowa analiza potrzeb w zakresie modernizacji i rozwoju sieci, pod kątem m.in. zapotrzebowania na moc w przyszłości oraz przewidywanego maksymalnego obciążenia i rozpływu mocy w istniejącej i planowanej sieci. Analiza tych parametrów umożliwiła dokonanie wyboru optymalnych rozwiązań technicznych i pozwoliła określić zakres inwestycji, która w przyszłości zapewni stabilną pracę sieci 110 kV.

Przetarg na wykonanie inwestycji wygrało konsorcjum firm TRAKCJA PRKiL S.A. z Warszawy i ZWSE BIAŁYSTOK Sp. z o.o.Inwestycja o wartości 17 908 800 zł brutto ma być zrealizowana do końca 2019 roku.

pgedystrybucja_oSpolce_site