Większe nakłady na budowę linii, stacji, zabezpieczeń i automatyki oraz przyłączenia są bardzo wskazane z uwagi na starzenie się sieci i potrzeby przyłączeniowe związane z intensywnym rozwojem aglomeracji warszawskiej. Każdego roku na terenie OW wzrasta liczba nowych obiektów przyłączonych do sieci elektroenergetycznej średnio o ok. 14 tys. Wobec tak dużego zapotrzebowania na usługi związane z dostawą energii Oddział Warszawa intensywnie modernizuje i rozbudowuje własną infrastrukturę energetyczną.

Najwięcej środków pochłaniają inwestycje związane z rozwojem infrastruktury energetycznej. Niewiele mniejsze środki na terenach podwarszawskich trzeba przeznaczyć na intensywną modernizację  istniejących linii 110 kV i stacji 110/15 kV. Wszystkie inwestycje na wysokim napięciu oraz zagęszczenie stacji i skrócenie długości linii magistralnych średniego napięcia (15 kV), korzystnie wpływają na bezpieczeństwo pracy systemu i pewność zasilania odbiorców.

Wysokie napięcie

W trakcie realizacji jest kilka kluczowych dla regionu inwestycji na wysokim napięciu. Powstają nowe odcinki linii 110 kV na relacjach Radzymin – Wodociąg, Radzymin – Wieliszew  (ok. 17 km), Łomianki – Czosnów (ok. 14,8 km), Myszyniec – Łyse (ok. 17 km), Łyse – Kolno (ok. 35 km). Modernizowane są istniejące linie Miłosna – Otwock (na odcinku ok. 10 km), Pomiechówek – Orzechowo (6 km), Sokołów- Siedlce (8 km), Ołtarzew – Błonie (12 km), Piaseczno – Góra Kalwaria (16 km), Legionowo – Wieliszew (6 km), Mory – Piastów, Mory – Ożarów (4 km), Ostrołęka – Przasnysz (3 km). Nowo wybudowane stacje 110/15kV Czosnów i 110/15kV Łyse niebawem zostaną oddane do użytkowania, a od dawna pracujące stacje 110/15kV Pomian, Stoczek Łukowski, Węgrów, Ząbki, Dylewo, Maków Mazowiecki, Piaseczno - II etap, Krzywda (stacja 30/15kV) są w trakcie kompleksowych modernizacji.

Łyse

Jednym z kolejnych ważnych wydarzeń jest w tym roku zakończenie i oddanie do użytkowania nowego Głównego Punktu Zasilającego na terenie Rejonu Energetycznego Ostrołęka w miejscowości Łyse. W zakres inwestycji weszła budowa nowej stacji 110/15 kV Łyse w układzie H5 wraz z rozdzielnicą SN. Wartość tego zadania to prawie 8 mln zł (7 798 500,00 zł netto). Ukończona jest budowa rozdzielni i odcinka linii 110 kV o długości 17 km, który łączy istniejącą stację w Myszyńcu z nowo wybudowaną stacją w Łysych.

W trakcie projektowania jest 35-kilometrowy odcinek linii 110 kV, który ma połączyć nową stację w Łysych z istniejącą w miejscowości Kolno stacją 110/15 kV. Realizacja tego etapu inwestycji pozwoli zamknąć linie wysokiego napięcia w pierścień, co zapewni wzrost bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej na terenie  powiatów Ostrołęka i Kolno, ale też stworzy duże możliwości aktywizacji gospodarczej całego regionu.

 

Większość stacji transformatorowych 15/0,4 kV na terenie gminy Łyse zasilały dotąd mocno już dociążone dwie linie średniego napięcia, wyprowadzone z rozdzielni w Myszyńcu. Powstający na tym terenie nowy układ sieci pozwoli na wybudowanie nowych linii średniego napięcia i skrócenie istniejących ciągów liniowych. Całe przedsięwzięcie zagwarantuje poprawę pewności i jakości zasilania nie tylko gospodarstwom domowym, ale także pozwoli sprostać potrzebom największego odbiorcy przemysłowego, jakim jest JBB Łyse, jeden z największych w Polsce zakładów przetwórstwa mięsnego. Dzięki nowej inwestycji prawdopodobieństwo braku zasilania na omawianym terenie zostanie zminimalizowane.

pgedystrybucja_oSpolce_site