PGE Dystrybucja S.A. informuje, że decyzją znak DRR-4321-7(9)/2015/2016/MKo4 z dnia 13.01.2016 Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił:

1. Zmienić decyzję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 10 września 2013r. znak: DRR-4321-29(5)/2013/MKo4 zatwierdzającą Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, zmienioną decyzją z dnia 26.06.2015 r. znak: DRR-4321-6(2)/2014/MKo4, poprzez zatwierdzenie zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej określonych w Karcie aktualizacji nr B/2/2015.

2. Ustalić termin wejścia w życie zmian zawartych w Karcie aktualizacji B/2/2015 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej na dzień 1 lutego 2016r.

Karta aktualizacji do pobrania TUTAJ

 

pgedystrybucja_oSpolce_site