Helikoptery wyposażone w zestawy nowoczesnych kamer termowizyjnych, skanery laserowe i układy nawigacyjne, dokonują podczas przelotu inspekcji linii i aktualizują współrzędne geograficzne. Rejestrują miliony punktów, które tworzą obraz 3D linii i precyzyjnie łączą je ze współrzędnymi geo-lokalizacyjnymi.  Dzięki wykonanym oblotom PGE Dystrybucja uzyskała dane dotyczące stanu poszczególnych linii wysokiego i średniego napięcia. W ramach eksploatacji linie energetyczne muszą być poddawane okresowo tzw. oględzinom, podczas których brygada elektromonterów wędruje wzdłuż kilometrowych odcinków linii, przygląda się pracy urządzeń i sporządza notatki, na podstawie których wykonuje się potem potrzebne prace, np. podcinkę gałęzi lub wymianę rdzewiejących lub przegrzewających się elementów.

 

Wykorzystanie w pracy helikopterów przynosi wiele korzyści, ponieważ nie wszystko można dostrzec z ziemi. Z pokładu helikoptera przy użyciu metody cyfrowej zarejestrowano precyzyjny obraz sieci, dzięki czemu energetycy uzyskali materiał, który następnie można analizować na ekranie komputera. Pozyskane dane są bardzo dokładne, a na materiale fotograficznym można bez problemu zobaczyć każdy detal, np. zbliżenia gałęzi drzew, elementy infrastruktury elektroenergetycznej takie jak słupy, zaciski, izolatory, czy elementy o podwyższonej temperaturze. W porównaniu z tradycyjnymi metodami oględzin linii korzyści z oblotów są ogromne i dają pracownikom, zajmującym się eksploatacją sieci, nowe możliwości i narzędzia. Przede wszystkim pozwalają ocenić, w których miejscach sieci potrzebna jest szybka interwencja monterów lub wycinka gałęzi dzięki czemu można ograniczyć liczbę awarii i związanych z tym przerw w dostawie prądu. Zakończenie oblotów sieci i pozyskane dane umożliwiają optymalne zaplanowanie zabiegów eksploatacyjnych oraz prac w technologii wycinki z helikoptera.

 

Oddział Warszawa, jako pierwszy w PGE Dystrybucja, testuje wykorzystywanie helikopterów również do wycinek drzew i gałęzi wzdłuż linii wysokiego i średniego napięcia. Helikopter wyposażony w specjalne piłę, posiadającą 9 ostrzy i ważącą prawie 400 kilogramów,   pracował ostatnio nad terenem Rejonu Energetycznego Mińsk Mazowiecki. Pierwszy lot dla PGE Dystrybucja Oddział Warszawa odbył się 31 lipca 2018 r. przy linii średniego napięcia relacji Mińsk-Głęboczyca. Dzięki tej metodzie w sprzyjających warunkach pogodowych można w ciągu jednego dnia wykonać pracę, która tradycyjnym ekipom zajęłaby cały tydzień. W niektórych przypadkach możliwe będzie prowadzenie takiej wycinki bez wyłączania linii elektroenergetycznych, czyli bez przerw w dostawie energii elektrycznej, co stanowi istotną informację dla odbiorców.

 

Fotografie udostępniła polska spółka Gamuza, która jest partnerem przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się eksploatacją sieci, a doświadczenie w tego rodzaju pracach przy sieci i przy użyciu helikopterów zdobyła w Skandynawii.

pgedystrybucja_oSpolce_site