Inwestycja, będąca obecnie w końcowej fazie realizacji, objęła rozbiórkę i budowę budynku rozdzielni oraz przebudowę stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Maków Mazowiecki wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Efektem modernizacji będzie nowoczesna stacja rozdzielcza wyposażona w innowacyjne rozwiązania techniczne. Stare linie napowietrzne średniego napięcia, wyprowadzone ze stacji Maków Mazowiecki, zostaną zastąpione przez linie kablowe. Ponadto, zostanie wymieniona również linia średniego napięcia w pasie drogi krajowej nr 57 w Makowie Mazowieckim. Modernizacja stacji rozdzielczej to pierwszy krok przed kolejnym ważnym na tym terenie zadaniem inwestycyjnym. Na najbliższe lata 2019 – 2021 planowane jest kompleksowe skablowanie sieci napowietrznej średniego napięcia na terenie całego Makowa Mazowieckiego wraz z wymianą stacji transformatorowych 15/0,4 kV ze słupowych na wnętrzowe. Planowana inwestycja obejmie ok. 30 km linii średniego napięcia i 22 stacje.

 

Wartość modernizowanej stacji 110/15 kV w Makowie wynosi ok. 10 mln zł. Prace w terenie wykonywane są na podstawie wcześniej opracowanej dokumentacji technicznej i prawnej wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę. Inwestycja powinna zakończyć się jeszcze w tym roku, jeżeli pozwolą na to warunki pogodowe. Wykonawcą inwestycji na zlecenie PGE Dystrybucja jest konsorcjum TRAKCJA PRKiL SA-Lider, Eltor-Elbud SA-Partner.

 

Zmodernizowana stacja zastąpi wyeksploatowaną rozdzielnię i, tym samym, zapewni wzrost bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej na terenie powiatu makowskiego. Skorzystają na tym głównie dotychczasowi odbiorcy energii z tego regionu.

Dodatkowo, nowa stacja, umożliwiając przyłączenie nowych obiektów, stworzy duże możliwości aktywizacji gospodarczej całego regionu. Warto wspomnieć, że do stacji jest już przyłączonych 6 wiatraków.

Inwestycje PGE Dystrybucja w infrastrukturę elektroenergetyczną w latach 2017-2022 wyniosą ponad 10 miliardów złotych. W 2018 r. spółka planuje przeznaczyć 1,8 mld złotych na nowe inwestycje.

pgedystrybucja_oSpolce_site