• PGE Dystrybucja zwiększa świadomość bezpieczeństwa pracy

  30.10.2015

  Ruszyły kolejne działania w ramach programu „Poprawa standardów i kultury bezpieczeństwa pracy w PGE Dystrybucja S.A.” W siedzibach spółki odbędą się szkolenia BHP połączone z prezentacją filmu o bezpieczeństwie, zainstalowane zostały również tablice elektroniczne pokazujące statystyki wypadkowości podczas pracy. Cel programu to poprawa standardów i kultury bezpieczeństwa pracy.

 • PGE Dystrybucja ogranicza przerwy w dostawach energii

  24.10.2015

  Dzięki realizowanym przez spółkę PGE Dystrybucja inwestycjom i programom optymalizacyjnym, mającym na celu ograniczanie długości przerw planowanych, średni wskaźnik przerw w dostawie energii elektrycznej w pierwszym półroczu 2015 r. był o 30 minut niższy niż zakładano.

 • Komunikat dot. wymiany liczników energii elektrycznej

  13.10.2015

  Informujemy, że PGE Dystrybucja S.A. prowadzi działania eksploatacyjne obejmujące m.in. wymianę liczników energii elektrycznej, wynoszenie układów pomiarowych na zewnątrz budynków, jednak nie wiążą się one z zawieraniem umów zmiany sprzedawcy.

 • PGE Dystrybucja inwestuje w bezpieczeństwo energetyczne aglomeracji warszawskiej

  08.10.2015

  PGE Dystrybucja uruchomiła nowoczesną, bezobsługową stację przesyłową w Kajetanach i 9-kilometrowy odcinek linii 110 kV biegnący przez teren podwarszawskich gmin Nadarzyn i Michałowice. Inwestycja o wartości ok. 23 mln zł umożliwi dalszy, szybki rozwój ekonomiczny tej części aglomeracji warszawskiej. Gwarantuje wysokie standardy jakościowe energii elektrycznej, która płynie do istniejących i powstających firm oraz odbiorców indywidualnych.

 • Laureaci konkursu „Samorząd Przyjazny Energii”

  22.09.2015

  Rozstrzygnięto konkurs p.t. „Samorząd Przyjazny Energii” organizowany w ramach kampanii edukacyjnej Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej „Polska. Z energią działa lepiej.”

pgedystrybucja_oSpolce_site