• Bezpieczeństwo dzieci

  26.06.2015

  PGE Dystrybucja prowadzi szereg akcji skierowanych do dzieci i młodzieży w ramach programu budowania świadomości bezpiecznego korzystania z energii elektrycznej. Wśród działań skierowanych do najmłodszych użytkowników energii elektrycznej są spotkania z energetykami na terenie Rejonów Energetycznych.

 • PGE Dystrybucja S.A. wzorowo wypełnia obowiązki nałożone unijną dyrektywą

  12.06.2015

  PGE Dystrybucja S.A., jako Operator Systemu Dystrybucyjnego, w pełni realizuje Program Zgodności, oparty na dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 lipca 2009 r. 2009/72/WE dotyczącej wspólnych zasad dla wewnętrznego rynku energii elektrycznej.

 • Uwaga na oszustów, którzy wyłudzają pieniądze za energię elektryczną

  01.06.2015

  Oszuści, którzy podają się za inkasentów odczytujących liczniki, próbują wyłudzić pieniądze. Fałszywy inkasent przychodzący do domu Klienta pyta, dlaczego Odbiorca nie zapłacił jeszcze za energię. Jeśli trafi na osobę, która zalega z płatnościami, żąda natychmiastowego uregulowania długu, obiecując za to wystawienie pokwitowania. To ewidentna próba wyłudzenia pieniędzy.

 • PGE Dystrybucja organizuje regionalne "Fora Energetyczne"

  06.05.2015

  GE Dystrybucja prowadzi działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, których celem jest budowanie pozytywnych relacji z otoczeniem zewnętrznym, szczególnie z przedstawicielami władz samorządowych. W tym celu co roku inicjuje cykl spotkań z samorządowcami, które przyjmują formę regionalnych „For Energetycznych”.

 • Komunikat - sfałszowane informacje dot. zmiany rachunku bankowego

  24.02.2015

  W związku z informacjami docierającymi do PGE Dystrybucja S.A. o przesyłaniu do Odbiorców energii elektrycznej pism o rzekomej zmianie systemu rozliczeniowego oraz rachunku bankowego na który należy uiszczać należności za dostawy energii elektrycznej, pragniemy poinformować, iż Spółka nie prowadzi prac zmierzających do zmiany systemu rozliczeniowego, jak również nie kierowała do Odbiorców informacji o zmianie numerów rachunków bankowych.

pgedystrybucja_oSpolce_site