Bezpieczeństwo pracowników jest priorytetem w PGE Dystrybucja, w związku z tym spółka uruchomiła program “Poprawa standardów i kultury bezpieczeństwa pracy”. Podstawowe cele realizowanego programu to trwała i skuteczna poprawa bezpieczeństwa pracy oraz zagwarantowanie dbałości kierownictwa o jej bezpieczeństwo. W ramach realizowanego programu, PGE Dystrybucja przeprowadziła diagnozę obecnego stanu organizacji, dokonując porównania wskaźników bezpieczeństwa Spółki, ze wskaźnikami uzyskiwanymi przez innych Operatorów w Europie i Polsce. Przeprowadzone analizy pozwoliły także na wskazanie najlepszych rozwiązań z Rejonów Energetycznych o najlepszych wskaźnikach dotyczących bezpieczeństwa. Ponadto oszacowano potencjał poprawy bezpieczeństwa pracy i wyznaczono w tym zakresie cele oraz zdefiniowano konkretne inicjatywy poprawy bezpieczeństwa dla jednostek organizacyjnych Spółki. PGE Dystrybucja planuje wdrożenie co najmniej pięciu inicjatyw w celu poprawy kultury bezpieczeństwa pracy: rozszerzenie zakresu szkoleń w ramach podnoszenia kwalifikacji elektromonterów i dyspozytorów, budowanie postaw menedżerskich nakierowanych na kulturę bezpieczeństwa pracy, wprowadzenie nowych standardów identyfikacji i informowania o zagrożeniach, przygotowanie i wdrożenie przekazów multimedialnych mających na celu podniesienie świadomości zagrożeń wśród załogi, wdrożenie jednolitych standardów raportowania i omawiania wyników bezpieczeństwa.

pgedystrybucja_oSpolce_site