• PGE Dystrybucja coraz więcej inwestuje w przyłączanie nowych odbiorców

  19.09.2012

  Ponad 235 mln zł na inwestycje przyłączeniowe wydała w pierwszym półroczu 2012 roku spółka PGE Dystrybucja, to o 22 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wobec zwyżkowej tendencji w zakresie ilości przyłączanych nowych odbiorców, spółka przewiduje dalszy wzrost środków na ten cel.

 • PGE Dystrybucja S.A. wygrywa spór z Prezesem URE

  07.09.2012

  7 września br. Sąd Apelacyjny w Warszawie ogłosił wyrok w sprawie przyłączenia farmy wiatrowej D(…).P(…). Sąd uchylił decyzję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki uzasadniając, że organ regulacyjny jak i Zainteresowany - farma wiatrowa D(…).P(…) nie wykazali istnienia warunków dla przyłączenia do sieci. Wyrok jest prawomocny.

 • PGE Dystrybucja ubiega się o 4 mln zł na wymianę transformatorów

  29.08.2012

  29 sierpnia br., PGE Dystrybucja Oddział Łódź – Miasto złożył w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi cztery wnioski o udzielenie środków pomocowych w formie pożyczki na łączną kwotę 4 mln zł. Pozyskane środki przeznaczone będą na realizację zadań inwestycyjnych o wartości 6,4 mln zł., mających na celu ochronę środowiska naturalnego przed zanieczyszczeniami.

 • PGE Dystrybucja S.A dynamicznie poprawia wyniki finansowe

  29.08.2012

  29 sierpnia 2012 roku opublikowane zostało sprawozdanie Zarządu PGE S.A. z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za okres sześciu miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2012 roku. Oto wyniki PGE Dystrybucja S.A.

 • Elektroniczne aukcje zakupowe przyniosły PGE Dystrybucja 35 mln złotych oszczędności

  16.07.2012

  W 2012 roku spółka rozszerzyła zakres stosowania aukcji elektronicznych w postępowaniach zakupowych. Dzięki stosowaniu elektronicznych aukcji zakupowych PGE Dystrybucja zaoszczędziła w pierwszym półroczu br. 35 mln złotych. Obecnie aukcje elektroniczne stosowane są także w postępowaniach prowadzonych przez oddziały spółki.

pgedystrybucja_oSpolce_site