• PGE Dystrybucja S.A. wygrała przed Sądem spór ze Związkiem Zawodowym Pracowników Ruchu Ciągłego

  28.02.2012

  PGE Dystrybucja S.A. wygrała przed Sądem spór ze Związkiem Zawodowym Pracowników Ruchu Ciągłego w sprawie żądania dni wolnych od pracy z tytułu zatrudnienia w ruchu ciągłym. Wyrok jest nieprawomocny.

 • PGE Dystrybucja uruchamia Program Dobrowolnych Odpraw Kompensacyjnych

  24.02.2012

  1 marca 2012 roku PGE Dystrybucja planuje rozpoczęcie realizacji Programu Dobrowolnych Odpraw Kompensacyjnych (PDOK), która zostanie zakończona 31 marca br. Rozwiązywanie umów o pracę na skutek przystąpienia pracownika do PDOK będzie następowało w terminie do 31 maja 2012 roku.

 • 61 tys. nowych odbiorców w PGE Dystrybucja

  10.02.2012

  W okresie od stycznia do grudnia 2011 roku PGE Dystrybucja przyłączyła do sieci blisko 61 tys. odbiorców, z czego ponad 60 tys. to przyłączenia do sieci na poziomie nN. Przyłączenia do sieci na poziomie SN stanowią blisko 1 proc. wszystkich przyłączeń, zaś na poziomie WN przyłączono 13 nowych odbiorców.

 • PGE Dystrybucja planuje realizację nowych projektów informatycznych

  01.02.2012

  Na początku 2012 roku PGE Dystrybucja rozpoczęła prace przygotowawcze do wdrożenia kilku systemów informatycznych. Kluczowe z nich to Centralny System Obsługi i Rozliczeń Klientów (CSORK), system przyłączeniowy PNO, system GIS oraz system zarządzania ERP.

 • Ograniczenie strat sieciowych w PGE Dystrybucja

  26.01.2012

  W 2011 roku PGE Dystrybucja osiągnęła wskaźnik strat sieciowych na poziomie 6,87 proc., w 2010 roku wskaźnik ten wynosił 7,73 proc. W efekcie ograniczenia strat sieciowych w ubiegłym roku koszty spółki związane z zakupem energii elektrycznej na pokrycie różnicy bilansowej były mniejsze o około 70 mln zł. w odniesieniu do planowanych.

pgedystrybucja_oSpolce_site