• PGE Dystrybucja obniża wskaźnik SAIDI

  17.10.2013

  PGE Dystrybucja pracuje nad obniżeniem poziomu wskaźnika ciągłości zasilania SAIDI w sieci dystrybucyjnej. Wartość SAIDI w Spółce w 2012 roku wyniosła 318 min. (bez przerw katastrofalnych), docelowy zakładany poziom redukcji SAIDI w roku 2020 to 50 proc. obecnej wartości.

 • Dzieci poznają "Tajniki Energetyki" z PGE Dystrybucja

  09.10.2013

  9 października 2013 roku PGE Dystrybucja po raz kolejny rozpoczyna akcję edukacyjną „Tajniki Energetyki” - czyli cykl pokazów dotyczących bezpiecznego korzystania z energii elektrycznej. Pokazy skierowane są do dzieci klas I-III szkół podstawowych.

 • Nowe stacje wnętrzowe w PGE Dystrybucja

  27.09.2013

  PGE Dystrybucja Oddział Białystok buduje dwie stacje wnętrzowe 110/15 kV z rozdzielnicą 110 kV w technologii GIS, zasilane liniami kablowymi 110 kV.

 • Działania proekologiczne w PGE Dystrybucja

  24.09.2013

  PGE Dystrybucja prowadzi liczne działania, których celem jest ochrona środowiska naturalnego. Do najważniejszych zaliczyć należy m.in. inwestycje związane z wymianą transformatorów w ramach projektów unijnych, budowę mis olejowych na stacjach elektroenergetycznych, a także program ochrony gniazd bociana białego oraz sadzenie drzew.

 • Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej dla PGE Dystrybucja zatwierdzona przez Prezesa URE

  16.09.2013

  10 września 2013 roku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej dla PGE Dystrybucja. Spółka ma zatwierdzoną IRiESD jako pierwsza spośród pięciu największych krajowych Operatorów Sytemu Dystrybucyjnego.

pgedystrybucja_oSpolce_site