• Ponad 27 tys. nowych odbiorców w PGE Dystrybucja

  09.09.2013

  W pierwszym półroczu 2013 roku PGE Dystrybucja przyłączyła do sieci ponad 27 tys. odbiorców. Ponadto w ciągu dwóch kwartałów br. do sieci PGE Dystrybucja przyłączone zostały 23 Odnawialne Źródła Energii o łącznej mocy 48,6 MW.

 • Inwestycje w PGE Dystrybucja w pierwszym półroczu 2013 roku

  05.09.2013

  W pierwszym półroczu 2013 roku PGE Dystrybucja wydała blisko 470 mln zł na przedsięwzięcia inwestycyjne. Główne kierunki inwestowania Spółki w tym okresie to przyłączanie nowych odbiorców, inwestycje w sieci SN/nN, stacje 110/SN i SN/nN oraz zakupy gotowych dóbr inwestycyjnych.

 • PGE Dystrybucja poprawia wyniki finansowe

  28.08.2013

  Spółka reprezentująca linię dystrybucyjną w Grupie PGE poprawiła wyniki finansowe w pierwszym półroczu bieżącego roku. EBITDA w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrosła o 6 proc., EBIT wzrósł o 7 proc.

 • PGE Dystrybucja S.A. przekazuje dzieciom energetyczne tornistry

  23.08.2013

  PGE Dystrybucja S.A. prowadzi szereg inicjatyw z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Jedna z ważniejszych to akcja charytatywna wspierająca potrzebujące dzieci „Energetyczny Tornister”, która w bieżącym roku przeprowadzona zostanie we wszystkich Oddziałach Spółki. Łącznie PGE Dystrybucja S.A. przed rozpoczęciem roku szkolnego przekaże najmłodszym uczniom blisko 1500 tornistrów wyposażonych w wyprawki szkolne.

 • PGE Dystrybucja kontynuuje projekt połączenia oddziału Łódź-Miasto i oddziału Łódź-Teren

  04.07.2013

  Prowadzona konsolidacja oddziału Łódź-Miasto i oddziału Łódź-Teren wkroczyła w kolejny etap realizacji – unię personalną stanowisk kierowniczych. Obecnie trwają prace związane z alokacją pracowników oddziału Łódź-Teren do siedzib oddziału Łódź-Miasto. W pierwszym półroczu br. przeprowadzono unię personalną najwyższych stanowisk menadżerskich powołując dyrektora generalnego obu oddziałów oraz jego zastępcę.

pgedystrybucja_oSpolce_site