• PGE Dystrybucja zaoszczędziła 56 mln zł w postępowaniach zakupowych

  07.05.2013

  W pierwszym kwartale 2013 roku oszczędności w PGE Dystrybucja ze wszystkich przeprowadzonych przez spółkę postępowań wyniosły ponad 56 mln złotych. Różnica pomiędzy całkowitą wartością szacunkową produktów, przyjmowaną jako potencjalny koszt ich zakupu, a łączną kwotą cen, jakie spółka otrzymała na wszystkie zamówienia wyniosła ponad 22 proc.

 • PGE Dystrybucja tworzy Oddział Łódź

  25.04.2013

  Rozpoczęty w czerwcu 2012r. projekt połączenia Oddziału Łódź-Miasto i Oddziału Łódź-Teren wkroczył w kolejny etap realizacji – unię personalną stanowisk kierowniczych.

 • Kolejne 10 tys. nowych odbiorców w PGE Dystrybucja

  19.04.2013

  W okresie od stycznia do marca 2013 roku PGE Dystrybucja przyłączyła do sieci ponad 10 tys. odbiorców. Ponadto w I kwartale br. w Spółce określono 26 warunków przyłączenia dla wytwórców z mocą 20 MW zaliczanych do Odnawialnych Źródeł Energii.

 • PGE Dystrybucja w 2012 roku wydała na inwestycje 1,34 mld zł

  02.04.2013

  Na przedsięwzięcia inwestycyjne w 2012 roku PGE Dystrybucja przeznaczyła blisko 1,34 mld zł. W 2011 roku spółka poniosła nakłady inwestycyjne w wysokości 1,25 mld zł. Dynamika wzrostu nakładów w stosunku do roku ubiegłego wyniosła blisko 7 proc. Główne kierunki inwestowania spółki w minionym roku to przyłączanie nowych odbiorców, inwestycje w sieci SN/nN oraz stacje 110/SN i SN/SN.

 • PGE Dystrybucja znacznie poprawiła wyniki finansowe

  25.03.2013

  Spółka reprezentująca linię dystrybucyjną w Grupie PGE w znaczący sposób poprawiła wyniki finansowe w 2012 roku. EBITDA w stosunku do roku poprzedniego wzrosła o blisko 22 proc., EBIT o ponad 46 proc., przy wzroście przychodów o ponad 5 proc.

pgedystrybucja_oSpolce_site