• PGE Dystrybucja poprawia efektywność operacyjną

    24.03.2014

    Zakończono pilotażowe wdrożenie programu poprawy efektywności operacyjnej w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa. Podstawowe cele programu to obniżenie poziomu przerw w dostawach dla klientów spółki o 50 proc. do roku 2020, poprawa efektywności operacyjnej, zmiana organizacji pracy, poprawa skuteczności służb oraz wdrożenie nowych standardów eksploatacji we wszystkich oddziałach spółki.

  • PGE Dystrybucja S.A. wygrywa przed Sądem w sprawie odmowy przyłączenia Farm Wiatrowych

    19.03.2014

    17 i 18 marca br. Sąd Okręgowy Konkurencji i Konsumentów w Warszawie uchylił decyzje Urzędu Regulacji Energetyki stwierdzające zawarcie przez PGE Dystrybucja S.A. umów o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej Farm Wiatrowych - o mocy 37,5 MW oraz o mocy 50 MW. Sąd odrzucił argumenty inwestorów oraz URE. Wyroki nie są prawomocne.

pgedystrybucja_oSpolce_site