• Poprawa jakości zasilania centrum Łodzi dzięki nowej linii kablowej

  30.08.2018

  Kompleksowa przebudowa centrum Łodzi wymaga realizacji wielu inwestycji elektroenergetycznych, które zwiększą pewność dostarczania energii elektrycznej oraz zapewnią możliwość przyłączenia do sieci nowych odbiorców. PGE Dystrybucja pracuje obecnie nad nowoczesną linią kablową 110 kV

 • Białe certyfikaty dla PGE Dystrybucja

  28.08.2018

  Urząd Regulacji Energetyki przyznał PGE Dystrybucja Świadectwo Efektywności Energetycznej. W ten sposób Spółka została doceniona za realizację programu poprawy efektywności energetycznej, w ramach którego wymienione zostały  kluczowe elementy infrastruktury energetycznej na jednostki o większej sprawności.

 • Operatorzy będą bliżej współpracować przy usuwaniu awarii

  08.08.2018

  Członkowie PTPiREE - operatorzy systemów dystrybucyjnych oraz operator systemu przesyłowego - podpisali 8 sierpnia w Ministerstwie Energii porozumienie o współpracy przy usuwaniu awarii sieci elektroenergetycznych. Dzięki kooperacji usuwanie awarii oraz odbudowa systemu elektroenergetycznego - w tym przywracanie dostaw energii elektrycznej– będą przebiegały jeszcze sprawniej.

 • Przebudowa stacji 110/30/15 GPZ Budzyń

  31.07.2018

  23 lipca 2018 r. lubelski Oddział PGE Dystrybucja zawarł umowę na realizację inwestycji polegającej na przebudowie stacji 110/30/15 GPZ Budzyń. Celem projektu jest zwiększenie potencjału przyłączania źródeł energii odnawialnej do sieci elektroenergetycznej. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej.

pgedystrybucja_oSpolce_site